SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY

2019年天津大学化工学院硕士普通招生考试复试名单(专项计划)2019.03.19

      2019年天津大学化工学院硕士普通招生考试复试名单(专项计划)详情请见附件 

       注:专项计划名额视复试情况而定。

                请复试名单中参加复试的同学,看到本通知后,务必于2019年3月13日(周三)中午12:00前将回执以邮件形式反馈至 tjuhuagong@163.com,邮件主题统一命名为“复试回执-初试成绩-报考专业-考生姓名”。

      说明:请各位专项计划考生认真查阅学院复试工作方案,按照学院复试工作安排参加复试。

     

      联系方式:
      天津大学化工学院招生办公室 27892369、27406439


2019天津大学化工学院硕士普通招生考试复试名单(专项计划)