SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING

教师登录系统

工号:

密码:

验证:

查询:

副教授

慕仁涛

现任职称/职务:副教授
通讯地址:
电子邮箱:murt@tju.edu.cn
办公电话:17702236496

论著专利:

[1] Rentao Mu, Zhi-jian Zhao, Zdenek Dohnálek, Jinlong Gong, Structural motifs of water on metal oxide surfaces, Chemical Society Reviews, 2017, 46, 1785-1806

 

[2] Zhi-Tao Wang, Yang-Gang Wang, Rentao Mu, Yeohoon Yoon, Arjun Dahal, Gregory K Schenter, Vassiliki-Alexandra Glezakou, Roger Rousseau, Igor Lyubinetsky, Zdenek Dohnálek, Probing equilibrium of molecular and deprotonated water on TiO2(110), PNAS, 2017, 114, 1801-1805

 

[3] Yu Chen,  Rentao Mu, Mingde Yang, Lina Fang, Yulong Wu, Kejing Wu, Ya Liu, Jinlong Gong, Catalytic hydrothermal liquefaction for bio-oil production over CNTs supported metal catalysts, Chemical Engineering Science, 2017, 161, 299-307

 

[4] Michael A Henderson, Rentao Mu, Arjun Dahal, Igor Lyubinetsky, Zdenek Dohnálek, Vassiliki-Alexandra Glezakou, Roger Rousseau, Light makes a surface banana-bond split: Photodesorption of molecular hydrogen from RuO2(110), J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 8714-8717

 

[5] Rentao Mu, David C Cantu, Vassiliki-Alexandra Glezakou, Igor Lyubinetsky, Roger Rousseau, Zdenek Dohnálek, Deprotonated water dimers: the building blocks of segmented water chains on rutile RuO2(110), J. Phys. Chem. C, 2015, 119, 23552-23558

 

[6] Yunxi Yao, Qiang Fu, YY Zhang, Xuefei Weng, Huan Li, Mingshu Chen, Li Jin, Aiyi Dong, Rentao Mu, Peng Jiang, Li Liu, Hendrik Bluhm, Zhi Liu, SB Zhang, Xinhe Bao, Graphene cover-promoted metal-catalyzed reactions, PNAS, 2014, 48, 17023-17028 

 

[7] Rentao Mu, David C. Cantu, Xiao Lin, Vassiliki-Alexandra Glezakou, Zhitao Wang, Igor Lyubinetsky, Roger Rousseau, and Zdenek Dohnalek, Dimerization Induced Deprotonation of Water on RuO2(110), J. Phys. Chem. Lett., 2014, 5, 3445-3550 

 

[8] Danda P Acharya, Yeohoon Yoon, Zhenjun Li, Zhenrong Zhang, Xiao Lin, Rentao Mu, Long Chen, Bruce D Kay, Roger Rousseau, Zdenek Dohnalek, Site-Specific Imaging of Elemental Steps in Dehydration of Diols on TiO2(110), ACS nano, 2013, 11, 10414-10423 

 

[9] Rentao Mu, Qiang Fu, Li Jin, Liang Yu, Guangzong Fang, Dali Tan and Xinhe Bao, Visualizing Chemical Reactions Confined Under Graphene, Angew. Chem. Int. Edit., 2012, 51, 4856-4859 

 

[10] Rentao Mu, Qiang Fu, Hong Xu, Hui Zhang, Yuying Huang, Zhen Jiang, Shuo Zhang, Dali Tan and Xinhe Bao, Synergetic Effect of Surface and Subsurface Ni Species at Pt-Ni Bimetallic Catalysts for CO Oxidation, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 1978-1986