Home Login中文版

Research Staff

(Alphabetical by Last Name)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P| Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

B

Name Title Contact
Bai, Shu
Ban, Rui
Bao, Ying

C

Name Title Contact
Cai, Wangfeng
Caiyin, Qinggele
Chang, Heying
Chen, Jixiang
Chen, Lei Associate Professor 86-22-27406364
lchen@tju.edu.cn
Chen, Song
Chen, Wei
Cheng, Jingsheng Professor (86)-22-85356520
jscheng@tju.edu.cn
Cui, Xianbao

D

Name Title Contact
Dang, Leping Associate professor 13820062974
dangleping@tju.edu.cn
Deng, Liandong associate professor 022-27890707
dengliandong@tju.edu.cn
Ding, Mingzhu lecturer 022-27401642
mzding@tju.edu.cn
Ding, Tong

F

Name Title Contact
Feng, Huisheng
Feng, Tianyang
Feng, Wei
Fu, Taotao
Fu, Yan

G

Name Title Contact
Gan, Aihua
Gan, Yiru
Gao, Hong
Gao, Ruichang
Gao, Xin
Ge, Zhiqiang
Guan, Yi
Guo, Cuili
Guo, Hongyu
Guo, Ruiwei
Guo, Xianghai

H

Name Title Contact
Han, Ye
Han, You Associate Profeesor 86-22-85351149
yhan@tju.edu.cn
Han, Zhenwei
Hao, Lin
He, Jie Associate Professor 86 138-0201-5850
hejie@tju.edu.cn
Hou, Baohong
Huang, Chengde
Huang, Guoqiang
Huang, Qunwu
Huang, Yaodong

J

Name Title Contact
Jia, Xiaoqiang Associate Professor +86-022-27890492
xqjia@tju.edu.cn
Jiang, Feng
Jiang, Jianlan

K

Name Title Contact
Kou, Xiaohong

L

Name Title Contact
Li, Bin
Li, Guobing
Li, Guozhu
Li, Jincai
Li, Pingli
Li, Shiyu
Li, Wei
Li, Xia
Li, Yang
Li, Yang
Li, Yanni
Liu, Fufeng
Liu, Liyan
Liu, Xiao
Liu, Xiufeng
Lu, Wenyu
Luo, Yiqing Associate Professor 86 22 27407645
luoyq@tju.edu.cn

M

Name Title Contact
Ma, Hongqin
Ma, Zhi
Meng, Shuxian

P

Name Title Contact
Pan, Fusheng
Pan, Lun
Peng, Wenchao

Q

Name Title Contact
Qi, Haishan
Qu, Hongmei

R

Name Title Contact
Ren, Xiangkui

S

Name Title Contact
Shao, Yuanyuan Associate Professor 022-23497607
yshao@tju.edu.cn
Song, Baodong
Song, Kai
Su, Wei
Su, Yanlei
Su, Yanxia lecturer 022-27409839
yxsu@tju.edu.cn
Sun, Jinsheng
Sun, Yongli

T

Name Title Contact
Tang, Zhongli
Tian, Ye

W

Name Title Contact
Wang, Baowei A/Prof.
wangbw@tju.edu.cn
Wang, Hong
Wang, Hongzhi
Wang, Hua
Wang, Kang Associate professor
wangk72@tju.edu.cn
Wang, Mengfan
Wang, Qingfa
Wang, Tuo
Wang, Xiaojing
Wang, Xitao
Wang, Yan
Wang, Yongli
Wang, Zhanzhong
Wang, Zhao
Wang, Zhiwen
Wei, Zhenping
Wu, Songhai

X

Name Title Contact
Xia, Qing Professor 27400292
xiaqing@tju.edun
Xiao, Huazhi
Xiao, Yin
Xie, Chuang Associate Professor 86 22 27405754
acxie@tju.edu.cn
Xie, Lixin Professor 13072270648
xie_lixin@tju.edu.cn
Xing, Jinfeng
Xu, Jialiang Associate Professor
xujialiang05@gmail.com
Xu, Jiao
Xu, Li Professor +86-22-27409839
xuli620@163.com
Xu, Qiang
Xu, Songlin
Xu, Yan
Xue, Zhaohui

Y

Name Title Contact
Yan, Xilong
Yang, Changsheng
Yang, Dong
Yu, Dunji
Yu, Linling
Yu, Tao
Yuan, Caideng
Yuan, Yi

Z

Name Title Contact
Zeng, Aiwu
Zeng, Liang
Zhang, Bao
Zhang, Donghui Associate Professor 022-27892097
donghuizhang@tju.edu.cn
Zhang, Guoliang
Zhang, Jianhua lecturer 86-022-27402364
jhuazhang@tju.edu.cn
Zhang, Lei Associate Professor 022-27407382
zll@tju.edu.cn
Zhang, Lihong
Zhang, Lin Professor +86-22-27404981
linzhang@tju.edu.cn
Zhang, Lvhong
Zhang, Meijing
Zhang, Minqing
Zhang, Pengfei
Zhang, Wen
Zhang, Xubin
Zhang, Xuemei
Zhang, Yimin
Zhang, Ying
Zhang, Zhe
Zhao, Song
Zhao, Yicheng Assistant Professor 13612125034
zhaoyicheng@tju.edu.cn
Zhao, Yujun
Zhou, Fengjuan
Zhou, Xueqin
Zhu, Chunying
Zhu, Hongji
Zhu, Huiming
Zhu, Xinli